Co esence přinášejí a jaký mají užitek?

Vnitřní interiér:

  • Při setkání a spojení se s vůněmi, esencemi dojde ke spojení s našim interiérem.
  • Vůně esence promlouvá k našemu srdci, promlouvá k našemu interiéru.
  • Vůně esence zprostředkuje pozornost sám k sobě.
  • Vůně má schopnost v jediném okamžiku zaplavit vědomí čistou rozkoší.
  • Vůně esence umožňuje spojení s vnitřním světem skrze nádech a výdech.
  • Vůně esence umožňuje prostřednictvím prožitku nahlédnout do tvého vnitřního interiéru a spojit se s ním.
  • Vůně esence spojuje s vnitřní krásou.

Prostřednictvím vůní jejich léčivé síly, síly krásy, síly blaženosti, síly jemnosti a laskavosti se dostáváme do svého vnitřního světa.

Hloubkou darů esencí a vůní i jejich krásou se děje léčení, které je jemné, povznášející, inspirativní, zároveň hluboké setkání se sebou.

Prostřednictvím esencí a vůní můžeme zažít spojení jemnosti, lehkosti, pochopení, síly, vedení i léčení.

Vůně esence umožňuje cítit, prožívat, skrze prožívání můžeme zjisti kdo jsme, co uvnitř sebe máme, co neseme, jaké dary a talenty ukryté.

Ta vůně ta esence umožňuje naučit se cítit, prožívat, skrze prožívání můžeme zjisti kdo jsme, kdo uvnitř sebe máme, co neseme, jaké dary a talenty ukryté.

Vnímání síly bytostně obsažené v esencích je velmi staré.

Vůně mají povznášející a obnovující moc.

Vůně je medium prostřednictvím, kterého se můžeme rozpomenout Prožitek s vonnými esencemi umožní potkat se pocity, které vycházejí ze srdce a z našeho vnitřního světa.

Vůně umožňuje vytvořit určitou atmosféru uvnitř nás, a může být se záměrem tvořená pro akce, tvoření, odpočinek, co v danou chvíli právě potřebujeme.

Vnitřní interiér odráží a zároveň skrývá mnoho podob, mnoho je tam ukryto, ale také vnitřní interiér se vlastně projevuje skrze ten vnější a vzájemně se projektují a propojují.

Vůně je kompasem kudy vede cesta, nasměrování, umožňuje prožívání, ucítíme co je na řadě co bude dál a nebo zastavení.

Umožní Ti rozpomenout se kdo jsi, kam směřuješ.

Vůně vylepšují životy a přináší krásu do života, neboť nás spojují s naši vnitřní krásou.

Povznést se vůní, kterou nám esence dávají umožňují tím příjemným rozpustit vyladit naladit se na tony vnitřního světa.

Vůně je odrazem naší duše.

Ta vůně ta esence umožňuje naučit se cítit, prožívat, skrze prožívání můžeme zjisti kdo jsme, kdo uvnitř sebe máme, co neseme, jaké dary a talenty ukryté.

Prožitek s vonnými esencemi umožní potkat se pocity, které vycházejí ze srdce a z našeho vnitřního světa.

Mají široký potenciál a tolik možností, že není možné je omezit.

Vnější interiér:

Vůně umožňuje vytvořit určitou atmosféru uvnitř nás, která se projektuje vy zrcadlí ve vnějším interiéru, a může být tvořená s přáním či touhou, možností, příležitostí, potřebou, akce, tvoření, odpočinek, co v danou chvíli potřebujeme.

VONNÉ esence svým potenciálem vytvářejí v interiéru celistvost, harmonii, jakousi komplexnost. VŮNĚ oživí interiér, vdechne život, umožní pohyb energie v interiéru, umožní očistu interiéru, léčí prostor, přelaďuje interiér.

Vonné esence promlouvají k našemu domovu.

Prostřednictvím vůně designovat vnitřní interiér i vnější interiér

Vůně otevírají NOVÉ SVĚTY, mají potenciál pro nové možnosti a vytvoření nového interiéru

VŮNĚ v interiéru mají široký potenciál a tolik možností, že není možné je omezit.

Nejde jen o prostor, ten dělá to místo pro tu esenci, ale esence tam jde jako hlavní síla ten duch ta esence energie.