ALCHYMIE PROCITNUTÍ je to co dělám. Tvořím vůně pro ženy, osobní vůně, neboť žena tvoří domov, ona žena je tím domovem, a takový jaký má domov uvnitř sebe, takový je interiér jejího domova.

Je to proces prožívání pocitů, prožívání cítění hloubky sám sebe, cítění se, poznání o sobě, je to cesta ke kráse vnitřního světa, která se projeví vně, uvědomění jak voníme a s čím souzníme, rezonujeme.

Co esence přinášejí a jaký mají užitek?

Žádný další článek